Často kladené otázky půjčka 365

Tento druhý postup lze navíc použít pouze při tvorbě nového článku. Když dopíšete odstavec, dvakrát zařádkujte. Můžete ve Wikipedii umístit informace, které byste stejně chtěli zveřejnit na webu, ale na vašich vlastních stránkách by se obtížněji udržovaly nebo nezískaly tolik pozornosti. Věrohodný – publikovaný renomovanými subjekty a institucemi, nikoliv fanouškovskými a jinými amatérskými stránkami apod. Wiki je koncepce tvorby internetových stránek a ukládání znalostí, kterou vytvořil Ward Cunningham. Uveďte v článku alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje, které o jeho předmětu pojednávají. Řešení: Je třeba přispívat jen striktně nezaujatým a neutrálním tónem. Pozor na obraty typu „firma patří mezi nejlepší ve svém oboru“ atd., nepoužívejte superlativy. A v neposlední řadě musí být téma, o kterém píšete, dostatečně společensky významné. Nadpis utvoříte tak, že jej vložíte mezi čtyři rovnítka. Anglická Wikipedie je dokonce nejpoužívanějším referenčním zdrojem na Internetu. A to ještě jen takové solidní odkazy, co mají k předmětu článku skutečně co říci a odpovídajícím způsobem jej rozvedou. chcete napsat článek s názvem Radiopřijímač, začněte stylem „Radiopřijímač je …“ a pojem definujte. Název pochází z havajštiny, přesněji ze slova , což znamená. Pro sledování návštěvnosti stránek lze použít nástroj na https://tools.wmflabs.org/pageviews/. Klikněte na liště nad stránkou pískoviště na rozbalovací menu a vybrat odkaz. Je to užitečné i pro vás: pomůže to zmenšit počet případů, kdy objevíte chyby, až když je pozdě, a pak se musíte trapně vracet opravovat dokončený text. Odpovídající pravidla a postupy v plném znění najdete na stránkách Propagační článek, Co Wikipedie není, Nezaujatý úhel pohledu, Encyklopedický styl, Encyklopedická významnost. Popište vše s odpovídajícím nadhledem, nevyjmenovávejte jen úspěchy, ale také negativa a všechny ostatní související události. Netriviální zdroj – takový, který předmět článku jen nezmiňuje v několika málo slovech či větách, nebo nejde o pouhou položku v adresáří, zmínku v délce jednoho odstavce apod. Jiným příkladem je štěp step, nebo Čech cech. Minutová půjčka. Pokud kdokoliv zjistí nějaký nesmysl či pravopisnou chybu, může vstoupit do stránky a chybu opravit.

To neznamená automaticky nudně učebnicovým, ale pokuste se psát tak, jak by článek asi psali ti, co k předmětu článku nemají absolutně žádné vztahy. Zjednodušeně řečeno: doporučujeme informace pouze doplňovat, nikoliv měnit. Jenže výhoda Wikipedie je v množství přispěvatelů. Například vytvoříte stránku seznam vládnoucích žen a umístíte na ni odkazy na všechny královny atp., o kterých se objeví v encyklopedii zmínka. Samotné zdroje však nestačí, dobrou pomůckou je rovněž tzv. Podívejte se na Nápověda:Obrázky. Návod jak správně citovat naleznete na Wikipedie:Citování Wikipedie. I překladatel je jen člověk. Jedna editace jedním člověkem by měla přidat jednu novou verzi, definitivní. Odpovídající pravidla a postupy v plném znění najdete na stránkách Encyklopedický styl, Co Wikipedie není. Na Wikipedii také můžete s dalšími lidmi snadno spolupracovat a informace tak lze udržovat aktuálnější. Můžete použít i vzájemné odkazy. desetiletý či stoletý test. Existují určité postupy, jak tuto tzv. Vyvarujte se pravopisných chyb. Jednoduché změny v té nepřehledné mase snadno zapadnou. Právě kvůli oné historii stránky je doporučovaný spíše první postup. Text jste odněkud zkopírovali či přepsali: To nelze, tím dochází k porušení autorských práv. Dejte mu nějakou strukturu, rozdělte jej na odstavce a dejte mu určitou kulturu. Je to jediné použitelné hledisko, jinak by těžko mohla existovat například mutace v umělém jazyce esperanto a nebylo by jasné, zda anglickou verzi označovat podle Spojeného království, USA či Austrálie. Dlouhá odpověď: Používejte více tlačítko , ale tlačítko Uložit změny jen jednou na konci editace. Pokud vám činí potíž samotné zakládání článků, podívejte se na stránku Nápověda:Jak vytvořit článek. Často se však stává, že jste informace vložili v dobré víře za účelem rozšíření encyklopedického obsahu, ale neodpustili jste si pár oslavných či jinak zaujatých pasáží a váš příspěvek byl vyhodnocen jako propagační obsah. Pokud ale objevíte článek se stejným obsahem na jiné jazykové verzi Wikipedie, můžete je propojit a seznam článků v jiných jazycích tak doplnit. Na první pohled se zdá, že není možné věřit encyklopedii, do které přispívají lidé nejrůznější úrovně a kteří zde mohou uvádět nesmysly. Ano, jinak by odkazy nebyly správně česky. Více vizte nápovědu k vytvoření článku. První wiki se označovala buď WikiWikiWeb, nebo jen wiki, což se přeneslo na všechny systémy založené na stejných principech. Důvod: Wikipedie není místem pro propagaci Vaší firmy. o mladých zpěvácích, hercích, nových objevech, nedávných událostech, které se do tištěných encyklopedií hned tak nedostanou, ačkoliv by si to zasloužily. Důvod: Wikipedie neslouží jako rozcestník externích odkazů, ale má spíše zájem na rozšiřování svých vlastních textů. Takovým zdrojem mohou být internetové stránky, ale i tištěné publikace. A především je to užitečné pro komunitu: je nepříjemné a nešikovné, když je seznam posledních změn zaplácaný mnoha opakováními téhož článku několik minut od sebe, přičemž jednotlivé verze se liší jen o pár slov nebo postupně přidávané odstavce. Wiki encyklopedie může přinášet nejčerstvější informace, např. Wikipedie v mnoha jiných jazycích už prokázaly, že jsou užitečným a používaným zdrojem. Jazykové verze Wikipedie se ovšem neoznačují podle států, ale podle. Také si můžete přečíst podrobný anglický popis syntaxe. Pro českou Wikipedii je samozřejmé, že používáme v odkazech českou diakritiku. Kromě toho mohou nastat i jiné potíže na Internetu. Odpověď: Rozdíl je v encyklopedickém významu. Není akceptován ani jen mírně pozměněný text. Vizte také Nápověda:Mezijazykové odkazy.

Často kladené otázky | Generální ředitelství - Vězeňská služba

. Wikipedii ale lze samozřejmě i citovat. Odpovídající pravidla a postupy v plném znění najdete na stránkách Externí odkazy, Co Wikipedie není. == Současnost == Další text Odpovídající pravidla a postupy v plném znění najdete na stránkách Vzhled a styl, Encyklopedický styl. Při používání zůstává rozpracovaná verze v cache prohlížeče a můžete se k ní vracet třeba tlačítkem webového prohlížeče. Je spousta věcí, které lidé hledají na Internetu, protože v encyklopediích je hledali marně. Český překlad není zcela dokonalý a i Wikipedie má systémové chyby. Kdo se chce podívat, co se dělo posledních pár dní, musí pak klikat na zvýšený počet změn a rolovat dlouhým seznamem. Následně je nutné znovu přepnout na zdrojový kód a vložit zkopírovaný text. encyklopedickou významnost prokázat. Aby měl již od začátku odpovídající formátování, držte se také následujících rad: Pokud např. Ty mohou přitom figurovat i v dalších článcích podle své národnosti, vzdělání apod. Pokud vše bude v pořádku, už jen potvrdíte a v levém menu konečně uvidíte vámi vložený jazyk a možná i některé další. Do pole Shrnutí editace zapište např. Vlevo u mnoha článků jsou odkazy na články se stejným obsahem, ale v jiném jazyce. Nedělejte na začátku textu mezery, jinak se vám vloží do šedého rámečku a ujede mimo obrazovku. Řešení: Pokuste se psát tak, jako kdybyste psali knihu a věděli, že váš text bude otištěn tak, jak ho napíšete. u čerstvě vytvořených, však takový seznam chybí. Ve Wikipedii lze vytvářet mezi hesly nové souvislosti. Nějaký jiný editor Wikipedie nejspíše s pomocí Googlu zjistil, že vámi vložený text se již někde na internetu nachází. Pokud byl váš článek smazán okamžitě, pravděpodobně bylo zkušenějšímu uživateli na první pohled jasné, že tento článek nikdy tyto podmínky splňovat nemůže. Používáte-li některý ze standardních způsobů citací, pomůže vám Speciální:Citovat. Podobně zde najdete článek o firmě McDonald's, ale není zde článek o bufetu rychlého občerstvení na rohu vaší ulice, i když jde o stejný obor podnikání. Tímto problémem se blíže zabývá pasáž encyklopedická významnost. Často kladené otázky půjčka 365. URL pak sice nevypadají zrovna hezky, ale na druhou stranu je třeba, aby se odkazy psaly všechny stejně, protože odkaz seznam vládnoucích žen by samozřejmě odkazoval na jinou stránku než odkaz [[seznam vladnoucich zen]]. Veškerý obsah je společně s historií stránky pískoviště přesunut na nově zvolený název. Autoři programu MediaWiki, na kterém Wikipedie běží, navíc s rozvojem programu neustále něco mění. Delší odpověď: Opakované ukládání drobných změn zbytečně a bezobsažně zaplňuje seznam a historii článku; navíc také zatěžuje databázi Wikipedie. V případě problémů na serverech Wikimedia se zobrazí hlášení „Omlouváme se. Odpovídající pravidla a postupy v plném znění najdete na stránce Subpahýl. Buď Váš článek byl psán hovorovým či jiným jazykem, který se nehodí pro encyklopedii, nebo obsahoval něco, co prostě do encyklopedie nepatří. Podívejte se na meta:Wikimedia servers. Hardware, na kterém Wikipedie běží, je pořízen z darů a na obrovskou zátěž někdy nestačí. Opravdové lidově řečeno „mazanice“ jsou smazány okamžitě. Není ani nástrojem propagace, pouhou sbírkou externích odkazů, neslouží ani jako blog či sociální síť.. Stačí když kliknete v levém menu v sekci na odkaz Přidat odkazy. Jednou nestačí k tomu, aby se bloky textu rozdělily. Poté je nutné přejít na zvolený existující článek nebo pomocí formuláře v úvodu stránky Jak vytvořit článek vytvořit nový článek.

Často kladené otázky -

. Cokoliv může být na Wikipedii pouze pod licencí CC-BY-SA, což je licence umožňující svobodné využití textů za podmínky uvedení autora a zachování licence. Existují dva možné přístupy, z nichž je doporučovaný spíše ten první: Otevřete si tzv. Články buď můžete přejímat a využívat při dodržení podmínek CC-BY-SA, případně u obrázků a médií při dodržení jejich vlastních licencí. Správci mohou rovněž blokovat přispívání z anonymních IP adres a od konkrétních přihlášených uživatelů. Objeví se okénko, do kterého zadáte zkratku jazyka, ve kterém jste příbuzný článek našel/našla do prvního políčka. Všechny změny jsou zaznamenávány na stránce poslední změny, takže všichni editoři mohou svou práci navzájem sledovat a při nesouhlasu věc prodiskutovat. Vizte také Wikipedie:Vandalismus. Jste autorem textu: Pošlete o tom e-mail na permissions-cs@wikimedia.org ve tvaru uvedeném na stránce Svolení autora. Řešení: Rozepište článek a dodejte další informace. Pár slov či jedna, dvě věty prostě nestačí. Hledání v online encyklopedii je rychlejší a pohodlnější. Panuje snaha, aby články měly alespoň minimální délku a splňovaly určité požadavky na kvalitu. Totéž se týká i strojových překladů, jejichž kvalita je zpravidla tak malá, že neumožňuje úpravu do přijatelné podoby. Po skončení práce na uživatelském pískovišti se wikipedisté často potýkají s problémem, jak z textu na pískovišti vytvořit článek nebo jak jej přenést do existujícího článku. Do druhého políčka pak vyplníte název článku v daném jazyce. Napište jej vyspělým jazykem, nikoliv hovorovým či dětským, vyvarujte se smajlíků a jiných hrátek

Комментарии