Půjčky na bydlení bez zajištění

Vždy záleží na nabídce od investora. Tyto Internetové stránky mají pouze informační účely a nepředstavují nabídku uzavření smlouvy na poskytnutí Finančních služeb, nabídku k prodeji nebo doporučení či výzvu k nákupu Finančních služeb, které jsou zmíněny na těchto Internetových stránkách.

Facebook: přihlásit se na svůj profil | Poradna

. Vyplněním formuláře na Internetových stránkách a zaškrtnutím políčka "Souhlasím s podmínkami a se zpracováním osobních údajů" souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů jakožto Zájemce v rozsahu uvedeném ve Zpracování osobních údajů. Osobní údaje ZájemceVOLSOR shromažďuje, zpracovává a uchovává níže uvedené osobní údaje poskytnuté Zájemcem.

Úvěr na bydlení: půjčka na vybavení domácnosti | Ušetř

. Expres půjčka moneta do 800 000 kč.

Půjčky na bydlení bez zajištění. VOLSOR je povinen poskytnout Zájemci informaci bez zbytečného odkladu. VOLSOR není poskytovatelem finančních služeb ani poskytovatelem půjček. Pokud s ním nesouhlasíte, nezadávejte své osobní údaje do formuláře uvedeného na Internetových stránkách. Pro dlouhodobé půjčky je RPSN nižší. Zájemce může požádat zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.VOLSOR nebo konkrétní Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav, je-li žádost Zájemce shledána oprávněnou. Zpracování osobních údajů je nezbytné zejména pro účely vypracování a zaslání nabídky finančních služeb Zájemci ze strany Poskytovatele, jakož i pro účely jednoznačné identifikace Zájemce z důvodů jeho ochrany. Žádáme Vás, abyste si pečlivě přečetli toto Zpracování osobních údajů. Zároveň se nepokoušejte změnit obsah těchto Internetových stránek. Poplatky jsou strženy až v momentě realizace zápůjčky. Poskytnutí osobních údajů Zájemcem je však dobrovolné.Za subjekt údajů je považován Zájemce.VOLSOR nakládá s osobními údaji obezřetně, přijal potřebná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna jejich maximální ochrana a byly chráněny zájmy Zájemce

Комментарии